July 18, 2014      13:56

You are here

Đỗ Thị Minh Giang


Đỗ Thị Minh Giang
48

43

0

1

Các Tác Phẩm:

Đôi giòng tiểu sử tác giả: Đỗ Thị Minh Giang.

Tên thật : Đỗ thị Minh Giang

Sinh Năm 1949, Xã An Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng

Làm thơ ký THC/Kiên Giang trước 4-75

Vượt biển đến Mỹ 1980 .

Cùng gia đình tạm trú ở New Orleans, Louisiana

Làm thơ từ 1966-1974

Nghỉ 30 không viết

Làm thơ trở lại từ 2004

Bài đăng trên internet qua vài websites

và các đặc san:

-Thi đàn Hương Thời Gian

-Cỏ Thơm Magazine

-Văn Đàn Đồng Tâm

Tập thơ đầu tay :

"Thương Về Kỷ Niệm" 4-2010

 

Các Tác Phẩm:

 

 

Tags: