July 18, 2014      08:56

You are here

Hoài Hương


Hoài Hương
38

69

0

1

Các Tác Phẩm:

Đôi giòng tiểu sử tác giả: Hoài Hương

Tên họ Lê Hoài Hương

Quê quán: Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm

Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say

 

Là nơi : Dòng sông Thu đi vào huyền thoại với

lễ hội Bà Thu- Bồn 12 tháng 2 âm lịch mỗi năm

 

Là nơi : Người Chiêm Thành dựng kinh đô

Trà Kiệu- Mỹ Sơn

Là cửa Đợi sông Hoài với phố cổ Hội An

Là Hải Vân đường đèo mây phủ

Là đói nghèo vì lụt bão triền miên

 

Nhưng lạ một điều ấy là

Dân quê tôi ai cũng thích làm thơ

Các Tác Phẩm:

 

Tags: