July 18, 2014      14:09

You are here

La Vĩnh Thái


La Vĩnh Thái
63

50

0

1

Các Tác Phẩm:

La Vĩnh Thái

Tự Thán

Kinh Phật và thơ độ nửa bồ,

Đường về Tây Trúc biết lơ mơ.

Thơ khua nghe giống Sư tập mõ,

Niệm Phật ơ hờ chữ Nam Mô.

Phận dốt công danh; - chê múa rối,

Nghiệp nhà phú quý; - chút bụi tro.

Vợ thương cho đủ ngày hai bữa,

Con thảo may còn chỗ trú thân.

Portland, 11/05/07, 26 tháng 9 Đinh Hợi.

La Vĩnh Thái

Các Tác Phẩm:

Tags: