July 18, 2014      14:25

You are here

Phan Anh Dũng


Phan Anh Dũng
79

95

0

1
Tên: Phan Trường Ân
 
Bút hiệu: Phan Anh Dũng
Sinh quán Ba Xuyên -Việt Nam
Tàn trận kéo quân ra quốc lộ
Quán nhỏ bên đường gầy cuộc vui
Mai lỡ có ra người thiên cổ
Huyệt sâu chắc cũng đỡ ngậm ngùi!
 
Phan Anh Dũng
 
 
 

 

Các Tác Phẩm:

 

Tags: