July 18, 2014      14:26

You are here

Song Phương


Song Phương
96

68

0

1
SONG PHƯƠNG
Nguyện làm trăng sáng trên cao
Xua tan bóng tối, ru câu kinh cầu
Nguyện làm giòng nước sông sâu
Rửa hờn dân tộc, chở sầu quê hương
Xin làm đá dựng kiên cường
Nghìn năm chấn giữ biên cương Sơn Hà
 
Sep 17, 2012
 

 

 

 

Các Tác Phẩm:

 

Tags: