July 18, 2014      08:54

You are here

Thị Nội


Thị Nội
76

64

0

1

 

Các Tác Phẩm:

THỊ NỘI

Tên: Nguyễn Thị Nội

Sinh tại miền Bắc – Hải Phòng

Sống thời niên thiếu tại miền Nam – Sài Gòn (1954-1977)

Dưới thời Cộng Sản bị bắt đi kinh tế mới:

Gành Hào, xã Tân-Thuận , tỉnh Cà Mau– (1977-1979)

Tị nạn: Pulau Bidong, Malaysia - 6/1981

Pforzheim, West Germany - 12/1981

Portland, Oregon, USA - 3/1985 - đến nay

Ước nguyện:

 

Sống phải làm gì với nước non,

Mong truyền tiếng Việt đến đời con,

Chết chẳng thẹn lòng cùng tổ quốc

Niềm tin đất Việt mãi trường tồn.

 

 

Các Tác Phẩm:

 

 

 

Tags: