July 18, 2014      14:42

You are here

Thụy Phong


Thụy Phong
70

85

0

1
 
Họa sĩ THỤY PHONG
 
Thích vẽ hơn thơ
Say nhiều hơn vẽ
Yêu nhiều hơn say
 
Mộng an lành
Ta biết đời ta quá bẽ bàng
Chẳng cầu danh vọng chẳng cầu sang
Ước lòng một kẻ làm nên mộng
Họa sĩ lang thang dưới nắng vàng
 
Thụy Phong
 

 

Các Tác Phẩm:

 

Tags: