You are here

Tác Giả

Tác Giả: Kim Yến

Kim Yến
99

57

0

1

Các Tác Phẩm:

Nguyễn Kim Yến - (bút hiệu Kim Yến) 

I. Quê hương: Phan Rí, tỉnh Bình Thuận

II. Quê hương thứ hai: Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh

 

- Lúc tuổi còn thơ, theo cha mẹ vào Xuân Lộc, trải qua thời thơ ấu và trưởng thành tại Long Khánh.

Tác Giả: Hồ Ý

Hồ Ý
65

50

0

1

Các Tác Phẩm:

Hồ Lợi

HÝ - Nguyên Bỉnh

Huế rặc - Đầu đời tắm nước Sông Hương

Bên bờ Vĩ Dạ, giữa tháng chưa-cười-đã tối.

-Năm Nhâm Ngọ - Uống nước sông 

"Nắng-đục-mưa-trong" từ bé đến lớn

 

Ăn cơm khắp "Bốn Vùng Chiến Thuật"

Được Học và Hành Trường Lớp cùng Trường Đời

Tác Giả: Hàn Thiên Lương

Hàn Thiên Lương
92

72

0

1

Các Tác Phẩm:

Đôi Dòng Tiểu Sử Tác Giả Hàn Thiên Lương:

Hàn Thiên Lương tên thật là Phạm văn Tốt

Sinh tại Saigon, nguyên quán Đức Hòa Long An.

-  Học sinh Petrus Ký,

-  Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh,

-  Cử Nhân Văn Chương,

Tác Giả: Đỗ Thị Minh Giang

Đỗ Thị Minh Giang
67

46

0

1

Các Tác Phẩm:

Đôi giòng tiểu sử tác giả: Đỗ Thị Minh Giang.

Tên thật : Đỗ thị Minh Giang

Sinh Năm 1949, Xã An Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng

Làm thơ ký THC/Kiên Giang trước 4-75

Vượt biển đến Mỹ 1980 .

Cùng gia đình tạm trú ở New Orleans, Louisiana

Làm thơ từ 1966-1974

Nghỉ 30 không viết

Làm thơ trở lại từ 2004

Tác Giả: Bùi Trọng Căn

Bùi Trọng Căn
62

126

0

1

Các Tác Phẩm:

Đôi giòng tiểu sử tác giả: Bùi Trọng Căn.

Sinh tại Thái Nguyên năm 1939. Chánh quán Ninh Bình.

Tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa Sài Gòn năm 1964.

Đã từng phục vụ tại các đơn vị:

Y Sĩ Trung Úy Liên Đoàn 20 Công Binh Chiến Đấu Pleiku (1964-1966).

Y Sĩ Đại Úy Quân Y Viện Pleiku (1966-1968).

Bác Sĩ Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa Pleiku (1968-1975).

Tác Giả: Hoài Hương

Hoài Hương
43

72

0

1

Các Tác Phẩm:

Đôi giòng tiểu sử tác giả: Hoài Hương

Tên họ Lê Hoài Hương

Quê quán: Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm

Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say

 

Là nơi : Dòng sông Thu đi vào huyền thoại với

lễ hội Bà Thu- Bồn 12 tháng 2 âm lịch mỗi năm

 

Là nơi : Người Chiêm Thành dựng kinh đô

Trà Kiệu- Mỹ Sơn

Tác Giả: Thị Nội

Thị Nội
82

64

0

1

 

Các Tác Phẩm:

THỊ NỘI

Tên: Nguyễn Thị Nội

Sinh tại miền Bắc – Hải Phòng

Sống thời niên thiếu tại miền Nam – Sài Gòn (1954-1977)

Pages