You are here

Văn

Văn: Chuyện Từ Bức Tranh Xuân - Hồ Ý

Hồ Ý
90

9

0

1

Hồi Ký H.O. 25

         Có những chuyện không ngờ mà tạo nên thành chuyện để nói khi ngồi lại với nhau, viết lại cho nhau: chuyện trong trại cải tạo mùa xuân 1975.  Với mình, với tụi mình chuyện thật là lạ phải không QDT, NVB, TQL, MTD.

         Những tấm lịch cuối cùng của năm, mỗi lần đặt tay lên bóc bao giờ mình cũng nghe một thứ cảm giác thấu xương của ngục tù ở mùa xuân năm ấy: 1976.  Chuyện lao trung chi lao-nhà tù trong nhà tù- của năm đứa mình nhốt riêng trong một thùng sắt kín (container) của trại tập trung cải tạo đầu tiên Cần Thơ (TĐ 33).

Văn: Tuổi Vũ Trụ và Tuổi Nhân Loại - Bùi Trọng Căn

admin
100

41

0

1

                   Ai trong chúng ta hay gần như toàn nhân loại trong thế giới văn minh đều có giấy khai sinh biên rõ ngày sinh tháng đẻ. Căn cứ vào ngày tháng năm trong giấy này để làm tiệc sinh nhật hàng năm. Thế nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới vũ trụ với không gian bao la bát ngát, liệu chúng ta có thể biết thời gian xuất hiện hay nôm na là tuổi của vũ trụ mà trong đó chúng ta đang sống không.

Văn: Mặt Trăng và Sự Thám Hiểm Mặt Trăng - Bùi Trọng Căn

Bùi Trọng Căn
92

34

0

1

Vầng trăng vằng vặc giữa trời

Làm chi cho bận lòng này lắm thân

Đùng đùng gió đục mây vần

Một xe trong cõi hồng trần như bay

"Neil Amstrong và Edwin Aldrin Gặp Hằng Nga"

Văn: Nguồn Gốc - Bùi Trọng Căn

Bùi Trọng Căn
86

35

0

1

            Sử Ký Tư Mã Thiên có dành hẳn một chương chép về Nam Việt Úy Đà Liệt Truyện trong đó có tường thuật tường tận rõ ràng về thời gian (từ cả trên trăm năm trước niên kỷ lịch tính từ thời Thiên Chúa giáng sinh) lúc thành lập nên nền tự chủ độc lập của nước Việt tức Việt Nam sau này.

            Nguyên sau khi nhà Tần (Tần Thủy Hòang) đã bình định chiếm hết thiên hạ bèn cướp luôn đất Dương Việt mới đặt Phiên Ngung ra làm ba quận ở phía Nam là Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận ý muốn dùng để làm nơi lưu đầy các tội nhân cho ở chung với người Việt.

Văn: Cuộc Đời - Bùi Trọng Căn

Bùi Trọng Căn
91

103

0

1

                    Chuyện đi tìm ý nghĩa cuộc đời từ xa xưa cách nay hơn 2000 năm bên phương Tây đã có triết gia Diogenes ở thành Athens thắp đuốc lang thang ngoài đường để tìm một người sống có ý nghĩa. Cùng thời bên phương Đông có Lão Tử coi xem chuyện đời thường không có ý nghĩa gì chỉ như "vô vi" khi cố gắng tìm hiểu bản thể của vũ trụ. Rồi Trang Tử đặt câu hỏi không biết "mình là bướm hay bướm là mình.

Văn: Phiêu Du - Bùi Trọng Căn

Bùi Trọng Căn
89

84

0

1

Văn: Muôn Mặt - Bùi Trọng Căn

Bùi Trọng Căn
101

41

0

1

 

Pages