August 10, 2014      18:27

You are here

Thơ: Đâu Phải Dậy Thì - Sơn Phong Phi Điểu


Sơn Phong Phi Điểu
69

7

0

1

Ta về từ cõi hổn man
Trăm đìều khó hiểu xốn xang trong lòng
Ta về để bớt trông mong
 Bỏ đi thì nhớ, về xong lại buồn

Ta về ngắm bụi hoàng hôn
Bên cồn lá mục , nghe xôn xao lời
Ta về nghe tiếng khóc cười
Ta về để thấy mặt người hanh hao

Tháng xưa ,ngày cũ qua mau
Hôm nay ! rồi cũng mai sau còn gì !!!
Ở đi , đi ở cần chi
Trăm năm ! đâu phải dậy thì mà mơ …

        06/2014
    Sơn Phong Phi Điểu