July 26, 2014      07:59

You are here

Thơ: Đêm Ru Giấc Mộng - Đỗ Thị Minh Giang


Đỗ Thị Minh Giang
96

18

0

1

Đêm Ru Giấc Mộng - Đỗ Thị Minh Giang

Em hay mặc áo bà ba

Thuở xưa duyên dáng mặn mà dễ thương

Má em e lệ ửng hường

Bên anh qua những con đường thân yêu

 

Lửa binh ly loạn một chiều

Bình tan, gương vỡ, tiêu điều, hồn thơ

Thôi đành tan một giấc mơ

Mộng du xin tiễn bên bờ liễu rơi

 

Áo quê, tình thiếu nữ ơi!

Đơn sơ, lòng vẫn như thời ngày xưa

Tro tàn đã lạnh hay chưa

Cuối đời bóng xế còn thừa dư âm

 

Đêm ru giấc mộng trăm năm

Người đi ôm lấy chiếu chăn lạnh lùng

Trăng rơi về chốn mông lung

Nghe hơi sương rụng ngàn trùng cách chia

 

Gió đừng thổi lá xa lìa

Bay về muôn hướng đầm đìa lệ châu

Cuộc đời lắm nỗi bể dâu

Xin đừng mãi mãi ưu sầu tư duỵ