July 28, 2014      12:06

You are here

Thơ: Đòi & Trả - Phan Anh Dũng


Phan Anh Dũng
126

6

0

0

Đòi - Trả - Phan Anh Dũng

Ừ thì . . .

trả gió cho mây

Trả hoa cho bướm

trả ngày cho đêm

 

Trả em

về chốn bình yên

Trả ta lại kiếp

phong sương dãi dầu

. . .

Mai sau

áo cưới qua cầu

Gặp ta em nhớ

trả nhau . . . nụ cười!