July 28, 2014      14:22

You are here

Thơ: Đường một chiều. - Sơn Phong Phi Điểu


Sơn Phong Phi Điểu
64

29

0

0

 

            Anh đang ở đường một chiều

            Làm sao quay ngược để dìu em lên !

            Anh như ngọn nước ở trên

            Gành cao đổ xuống cho nên chẳng dừng

 

            Dẫu rằng ta có dửng dưng !

            Em đừng lội ngược tới vùng oan khiên

            Nam Mô cố học chữ Thiền

            Gởi tâm thanh tịnh đến miền bồng lai

 

            Dẫu rằng chẳng phải thiên thai

            Cũng đừng trở lại tìm ai bụi trần

            Đời trôi theo đám phù vân

            Bước chân lãng tử có cầm được đâu

 

            Con tằm trọn kiếp ăn dâu

            Nhã tơ là chuyện chẳng sầu chẳng vui

            Tình xưa dẫu có ngậm ngùi

            Em ơi chớ tiếc nụ cười quen thân

 

            Một chiều đèn đỏ sắp gần

            Gặp nhau ở đó .Có cần không em ???

 

                             08/26/06