July 27, 2014      02:02

You are here

Thơ: Bến Đợi - Hòai Hương


Hoài Hương
109

32

0

1
 
Buồn theo lá rụng từng cơn
Rơi rơi từng chiếc tình gần người xa
Ta bên nỗi nhớ bên ta
Thuyền ai cũng đã ghé qua bến nầy
 
Rồi như chiếc lá vàng bay
Theo giòng nước chảy giờ nầy nơi đâu
Rồi ra ta lỡ nhịp cầu
Ta mang tiếc nuối nỗi đau vào đời
 
Còn người mải miết rong chơi
Bến trong bến đục biết nơi nào về
Một mai tỉnh thức cơn mơ
Ta như bến đợi vẫn chờ thuyền xưa
 
                                       Hoài Hương