July 28, 2014      07:58

You are here

Thơ: Cõi Nhân Sinh - Hàn Thiên Lương


Hàn Thiên Lương
87

48

0

0

 

 

Cõi nhân sinh mịt mờ cơn gió bụi 

Đời nổi chìm ngày tháng mãi gian nan .......

Vừa sinh ra đã òa vang tiếng khóc 

Như sợ rằng cuộc sống sẽ lầm than! 

Mẹ mang ta biết bao ngày gian khổ 

Cha chỉ ta qua mấy nẻo đường khôn 

Nhưng dại khôn lẫn chen vào tiếng khóc 

Vui gì đâu, lại lắm nỗi đau buồn! 

Mộng với thực nào ai phân biệt được 

Cứ lỡ lầm người lộng giả thành chân 

Không thẳng ngay, cố lọc lừa mưu chước 

Chuốc lợi quyền ham cuộc sống vinh thân. 

Ta sinh ra với thân mình trần trụi 

Lúc trở về cũng tay trắng mình không 

Trên dương gian đâu có gì hấp dẫn 

Chỉ bồng bềnh trong ảo mộng phù vân! 

Mãi cưu mang luôn tháng ngày lận đận 

Cha mẹ già , cha mẹ cũng ra di 

Bạn bè thân cũng có ngày ly biệt 

Kiếp con người: ôi sinh ký tử quy! 

 

Hàn Thiên Lương