July 28, 2014      14:20

You are here

Thơ: Cũng dường chưa quen - Sơn Phong Phi Điểu


Sơn Phong Phi Điểu
77

2

0

0

 

                        Tưởng rằng nắng hạ ,mưa đông

                        Đã làm cháy thịt,nát lòng cố nhân.

                        Ô hay đường tới mộ phần

                        Con chim thuở ấy bay quầng trên không

 

                        Ngẩn đầu quay thử đàng đông

                        Màu mây bỗng sáng giữa không trung buồn

                        Ngựa thồ qua núi cùng truông

                        Pháo xe vứt lại giữa đường chiêm bao

 

                        Thấy em dáng lụa ngày nào.

                        Như ta em cũng sắp chào thế gian .

                        Gặp nhau đây, dẫu muộn màng

                        Rượu mừng cứ rót cho tràn hương xưa

 

                        Đêm đông dù gió dù mưa

                        Men tình xin cạn cho vừa lòng nhau.

                        Sáng ra cứ vẫy tay chào

                        Xin đừng hò hẹn ngày sau khó lường

 

                        Một đêm tỏ hết mười thương

                        Mai sau lỡ gặp cũng dường chưa quen

                                 

                                                       6 năm 2005