July 28, 2014      14:57

You are here

Thơ: Cảm ơn Việt Fan - Thị Nội


Thị Nội
57

2

0

0

 

Cảm ơn các bạn Viet Fan,

Chúc mừng sinh nhật liên hoan rộn ràng,

Lời ca tiếng nhạc êm vang,

Dập dìu nhịp bước nhẹ nhàng xoay quanh.

 

Bên nhau ngày tháng qua nhanh,

Quý sao tình nghĩa chân thành mến thương.

Mong sao phước lộc an khương,

Niềm vui thanh thoát đoạn đường trần gian.