July 28, 2014      00:10

You are here

Chùa trên núi Ngũ Hành


Hoài Hương
83

16

0

0

Chuông treo đỉnh trời

Nắng ngời cây c

Trăng cười trước ngõ

Mùa xuân đang v

 

Mái chùa tay vẫy

Năm cánh hoa mai

Cầm chút mây bay

Trầm hương hỉ xả

           Hoài Hương