July 28, 2014      14:59

You are here

Thơ: Chị ơi! - Thị Nội


Thị Nội
68

5

0

0

 

Chị ơi!

Nếu có thể,

Được một lần kể lể,

Một lần

Tựa bờ vai,

Được tràn tuôn dòng lệ.

 

Chị ơi!

Sao tái tê,

Có thể rồi không thể?

Hợp tan rồi ngăn cách

Lạnh lùng rồi đam mê.

 

Chị ơi!

Sao có thể?

Đời nghiệt ngã ê chề,

Ôm mối tình ngang trái,

Cùng chôn một lời thề.

 

Thì ra đời là thế,

Thì ra tình u mê,

Sao sầu thương tiếc nuối,

Khi người đi chẳng về.

 

Chị ơi!

Lòng não nề,

Đếm tháng ngày lê thê,

Sao bàng hoàng trống vắng,

Người sẽ mãi không về!

 

Chị ơi, nghe em kể….