July 28, 2014      15:00

You are here

Thơ: Chiếc Áo Quê Hương - Thị Nội


Thị Nội
49

8

0

0

 

Có ai giặt áo bên sông

Xin cho giữ trọn mặn nồng yêu thương

Mồ hôi đẫm áo phong sương

Giữ yên bờ cõi quê hương dặm trường

 

Hiên ngang lửa đạn sa trường

Chinh y chính nghĩa kiên cường đấu tranh

Ngàn năm chiến sử lưu danh

Tận trung báo quốc công thành chí trai

 

Thương nhau cởi áo cho ai

Bao nhiêu gian khổ chông gai dãi dầu

Xông pha chiến trận rừng sâu

Giữ từng tấc đất, ngọn rau, kênh, hào

 

Thương nhau cởi áo nghẹn ngào

Đạn bom khói lửa máu đào đẫm vai

Trời cao áo chiến tung bay

Cánh chim sắt lượn đêm ngày bình an

 

Thương nhau cởi áo nồng nàn

Tình quê  biển mặn dâng tràn đại dương

 Ngược xuôi oai dũng kiên cường

 Hải hồ sóng gió biên cương vẹn toàn

 

Áo tình áo nghĩa tri ân

Quân dân đoàn kết tinh thần chi binh

Vì dân vì nước hy sinh

Quyết tâm bảo vệ trọn tình quê hương

 

Toàn dân tranh đấu kiên cường

Dẹp tan đảng cướp bất lương tham tàn

Cộng nô một lũ ác gian

Lòng dân oán hận căm gan thấu trời

 

Hùng Anh Liệt Nữ khắp nơi

Hồn Thiêng Sông Núi muôn đời sáng soi

Xứng danh rạng rỡ giống nòi

Nêu cao chân lý Tự Do Nhân Quyền