July 28, 2014      15:01

You are here

Thơ: Chuyện Nước Ta - Thị Nội


Thị Nội
80

2

0

0

 

Từ khi xuất hiện đám đại gia,

Nổi tiếng ăn chơi ở quê nhà,

Phủ phê tiền của xài như thác,

Khúm núm vây quanh lũ lâu la.

 

Từ khi lũ khỉ chốn rừng già,

Bóp hầu thắt họng dám kêu ca,

Nghênh ngang rằn rện hù bá tánh,

Chơi luật rừng không chút vị tha.

 

Từ nơi mối mọt mới chui ra,

Rút tủy, rút xương, xác xơ da,

Rúc rỉa, bám đeo loài đỉa đói,

Dân nghèo sức kiệt chẳng xót xa.

 

Trần gian xuất hiện lũ tinh ma,

Lừa bịp đảo điên dân tộc ta,

Hút máu truyền độc nhồi tim óc,

Cải biến nhân tâm trở thành tà.

 

Thương đau ơi! Hỡi! Quá đau thương!

Nhà tan cửa nát luống đoạn trường,

Lòng dân uất hận căm thù Đảng,

Cộng sản muôn đời Đảng bất lương.

 

Toàn dân khởi nghĩa diệt bạo cường!

Ngàn năm Tổ Quốc nhuốm máu xương,

Cháu con thề quyết gìn giữ nước!

Việt Nam mảnh đất của quê hương.