July 28, 2014      14:23

You are here

Thơ: Gió Tạnh Đông Tàn - Sơn Phong Phi Điểu


Sơn Phong Phi Điểu
63

4

0

0

 

                        Mừng em về với thế gian

                        Nụ cười nở muộn vẫn mang nét cười

                        Mừng em về lại với đời

                        Đêm đông đã thấy sao trời rạng soi

 

                        Mừng em tập đứng tập ngồi

                        Để anh chăm sóc cho người anh thương

                        Mười phương ,khấn nguyện mười phương

                        Trăm năm ấm lạnh ,đọan trường có nhau

 

                        Biết đời dâu bể bể dâu

                        Vẫn mong dắt díu qua cầu oan khiên

                        Nghiệp duyên , duyên nghiệp tự tiền

                        Hoa vô ưu nở giữa miên man sầu

 

                        Sông đời chỗ cạn ,chỗ sâu

                        Thời gian là thuốc nhiệm màu nhân gian

                        Mong sao gió tạnh đông tàn

                        Em về khẻ hát theo đàn anh rung

 

                        Anh tin ở chốn tận cùng

                        Cung đàn muôn điệu vẫn rung nhịp đời

                        Cuộc cờ ta vẫn còn chơi

                        Mừng em ta khóc thay lời tạ ơn.

 

                              Hạnh nở nụ cười hiu hắt đầu tiên

                                 sau 29 ngày bất tỉnh vì tai nạn xe hơi

                                       Ngày 29 tháng 12 năm 2006