July 28, 2014      12:26

You are here

Thơ: Gió Xuân - Song Phương


Song Phương
115

2

0

0

 

Hình như gió mới thổi sang

Thoáng trong hơi gió có mang Xuân v

Hình như gió tận làng quê

Mà nghe trong gió vọng về câu ca

 

Tựa như nhắn kẻ xa nhà

Tha phương lưu lạc bôn ba xứ người

Bao năm ly biệt phương trời

ớc non nghìn dặm đôi nơi mịt mờ

 

Hồn quê sông nước đôi b

Cố hương mấy bận đợi chờ người đi

Gió ơi! Thổi nữa mà chi

Thêm buồn lòng kẻ ra đi nghìn trùng

 

                                                Thành phố sương mù

                                                Tháng12, 2011