July 28, 2014      14:26

You are here

Thơ: Hương tình cũ - Sơn Phong Phi Điểu


Sơn Phong Phi Điểu
81

6

0

0

 

            Ta với em đôi người lãng tử

            Đi lang thang trong nắng hạ trêu người

            Ngạo trời xanh ,tìm bóng mát rong chơi

            Cuộc tình lỡ như đôi bờ cát lở

                                   

            Em là hoa ,ta là bướm trong mơ

            Gió lay hoa rụng , bướm xơ xác màu

            Ngại gì em bước qua cầu

            Dẫu gì mình cũng nợ nhau chút tình

                       

            Lạc nhau từ thuở bình minh

            Bây giờ xế bóng thấy mình bên nhau

            Dù cho trời đất phai màu

            Đốt hưong tình cũ tiễn sầu đêm nay.

 

                                                05/2004