July 28, 2014      17:08

You are here

Thơ: Hận vong quốc -Từ Đức Tài


Từ Đức Tài
89

13

0

0

 

Hàng năm mỗi độ tháng tư về,

Triệu triệu con tim luống não nề.

Đất nước đảo điên đầy ác mộng,

Sinh linh điêu đứng quá ê chề.

 

Đường xưa vang bóng thời oanh liệt,

Lối cũ lờ mờ cảnh ủ ê.

Máu đỏ da vàng trang sử Việt,

Đau thương uất hận tận sơn khê.

 

Portland, Oregon 04/08/2012

Hoài niệm lần thứ 37