August 12, 2014      13:49

You are here

Thơ: Hoa Giấy - Sơn Phong Phi Điểu


Sơn Phong Phi Điểu
96

33

0

1

    Hoa giấy nhà ai phủ kín tường
    Tôi không thấy được người tôi thương
    Gío đưa phơ phất , hoa vờn nắng
    Tôi ước là hoa mọc dưới tường

    Đêm đêm mở cửa em nhìn xuống
    Tôi nhón mình lên ngửi  chút hương
    Tình tôi ngăn cách tường hoa ấy
    Nên bóng hình em mãi vấn vương .

                2012
            Sơn Phong Phi Điểu