July 26, 2014      08:05

You are here

Thơ: Khuất Người Thương - Đỗ Thị Minh Giang


Đỗ Thị Minh Giang
89

15

0

1

"Núi cao chi lắm núi ơi,

Che khuất mặt trời, che cả người thương "

ca dao

 

Quê tôi chẳng có non cao

Người thương chẳng thấy vì cau che rồi

Cũng không có núi có đồi

Mà sao tình cắt chia đôi cuộc đời

 

Thuyền không, bến vắng, chơi vơi

Gió chao tàu lá, trăng soi mảnh vườn

Năm em mười tám má hường

Anh chưa dám hỏi nên thường làm thơ

 

Từ xưa cho đến bây giờ

Ai đi để nhớ mộng mơ đường trần.