July 28, 2014      00:23

You are here

Thơ: Mưa Chiều - Hòai Hương


Hoài Hương
112

4

0

0
Cuối chiều mù mịt ngàn thông
Mưa rơi trắng xóa mờ không lối về
Mây mù từng cụm lê thê
Âm u trời đất bốn bề quạnh hiu
 
Lòng ta lại nhớ nhung nhiều
Ầu ơ lời mẹ ru nồng giấc xưa
Tiếng gà buồn nhịp võng đưa
Bờ tre giếng nước lưa thưa nắng vàng
 
Mẹ về trong bóng sương tan
Hắt hiu nỗi khổ khói ngang tầm nhìn
Bờ tre mặt nước hồ in
Bóng con chìm nổi dưới nghìn dặm sâu
 
Hoài Hương