July 28, 2014      15:39

You are here

Thơ: MỘNG TRONG MƠ - Thụy Phong


Thụy Phong
115

5

0

0

 

Người ở trong ta tự kiếp nào

Vấn vương từng phút nhớ từng giây

Với người, ta đến từ muôn ngả

Với ta, người đến tự ngàn xưa

 

Rồi đây ngày tháng sẽ trôi qua

Và thế kỷ sau có nhạt mầu

Cuộc tình hai đứa như là mộng

Sẽ mãi ngàn đời ngủ dưới hoa