July 28, 2014      15:51

You are here

Thơ: Mộng an lành - Thụy Phong


Thụy Phong
119

3

0

0

 

Ta biết đời ta quá bẽ bàng

Chẳng cầu danh vọng chẳng cầu sang

Ước lòng một kẻ làm nên mộng

Họa sĩ lang thang dưới nắng vàng

 

                                 Thụy Phong