July 28, 2014      00:18

You are here

Thơ: Mời Em - Hoài Hương


Hoài Hương
97

8

0

0

Mời em về thăm quê tôi

Khúc lưng cong gánh hai đầu đất nước

Nhọc nhằn nắng đốt mưa quay

Nơi trầm tích những âm giai truyền thuyết

 

Lạ lùng mẹ cú con tiên

Mời em về thăm quê hương tôi

Vẫn giòng thu bên lỡ bên bồi

Đất thiếu phù sa đồng cạn

 

Nơi sỏi đá mồ hôi thành khoai sắn

Nặng tình muối mặn gừng cay

Mời em về thăm quê tôi

Nghe ca dao xưa vọng hồi ngực trẻ

 

Cảnh vật không như tranh vẽ

Chỉ lắm con người sống đẹp như thơ

 

Hoài Hương