July 28, 2014      09:50

You are here

Thơ: Mai Vàng - La Vĩnh Thái


La Vĩnh Thái
89

3

0

0

 

Cành trơ lá trụi suốt đông miên,

Ướp nhụy lòng son vẫn sắc vàng.

Lộc biếc, cánh mềm, hương sắc mới,

Kìa xuân bừng dậy khắp non sông.

 

Đà nẵng. Mùa xuân 2001.

La Vĩnh Thái