July 28, 2014      15:44

You are here

Thơ: NƯỚC MẮT VÀ RƯỢU - Thụy Phong


Thụy Phong
104

4

0

0

 

Gạt ngấn lệ vương, nhỏ theo chồng

Tình này nghĩa đó thế là xong

Bao nhiêu nước mắt nhỏ đã khóc

Xin gởi cho anh chén rượu nồng