July 26, 2014      15:17

You are here

Thơ: Nụ Tình - Đỗ Thị Minh Giang


Đỗ Thị Minh Giang
59

18

0

1

Vấn vương

mắt bậu ngọt tình

Bằng lăng hoa tím

giựt mình nở bông

 

Qua nằm

chăn gối phòng không

Vòng tay mơ mộng

thầm trông dáng kiều

 

Lối quê

vọng tiếng sáo diều

Bậu ơi, hồn bỗng

vướng nhiều luyến lưu

 

Qua ngồi

nắn nót lá thư

Ước ao bậu nhận,

tương tư cũng đành

 

Đôi chim

ríu rít trên cành

Đôi mình duyên thắm

mộng lành trăm năm .