July 28, 2014      14:53

You are here

Thơ: Người Mẹ - Thị Nội


Thị Nội
64

2

0

1

“Người Mẹ” - Thị Nội

Tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời đều đã được nói v

 

Tiếng Mẹ thở vẫn còn vang vọng mãi,

Như thì thầm những điệp khúc bi ai.

Trên trần thế mỗi ngày Mẹ than thở,

Đến lúc đi Mẹ cũng vẫn thở than.

 

Cả cuộc đời của Mẹ bao gian nan,

Để thương tích trên tấm thân gầy yếu.

Những chông gai Mẹ đã chịu cưu mang,

Mẹ gánh vác đến vai còm chân mỏi.

 

Tiếng Mẹ thở vì Mẹ lo sớm tối,

Cho chồng, con được tốt đẹp an vui,

Cho Chị, cho Em, cháu chắt mọi nơi,

Được đời sống ấm no và hạnh phúc.

 

Tiếng Mẹ thở xin thêm nguồn sinh khí,

Cho chúng con vững mạnh trên đường đi,

Xin sưởi ấm khi lòng con nhớ Mẹ,

Thì thầm rằng Mẹ vẫn ở bên con.

 

Mẹ có biết từng làn hơi của Mẹ,

Sáng lung linh như tinh tú trên trời.

Vì công đức và hy sinh của Mẹ,

Xin Bình an trong hơi thở cuối cùng.