July 28, 2014      11:24

You are here

Thơ: Người Nữ Tài Đức - Nguyễn Văn Phú


Nguyễn Phú
83

15

0

0

Người Nữ Tài Đức - Nguyễn Văn Phú

(Châm Ngôn 31:10-31)

***

Ai tìm nổi người nữ tài đức?

Giá trị nàng trổi hơn Kim cương

Chồng tin nàng đủ mọi đường

Vật chi giá trị chà nào thiếu đâu

Làm chàng tốt nào đâu tổn hại

Suốt đời nàng là vợ đảm đang

Tìm lông chiên, tìm sợi gai

Trong vui bụng dạ, ngoài tay chăm làm.

Như tàu buôn  nàng mua lương thực

Mau chở về từ chỗ rất xa

Thức dậy trời tối ngó ra

Phát phân thực phẩm cả nhà để ăn

Nàng chia phần tôi trai tớ gái

Xem ruộng đồng mua đó để dành

Sẵn tiề  tậu một vườn nh o

Thắt lưng bằng sức tay làm mạnh hơn

Đèn nàng chẳng tắt ban đêm

Ngón tay con cúi, tay thì con quay

 

Mở cánh tay giúp người cùng khổ

Còn đôi tay nâng kẻ khốn cùng

Nàng không sợ lúc trời đông

Vì nhà đều mặc áo lông chiên màu

Tự tay may lấy chăn mền

Áo nàng vải mịn đỏ điều phủ thân

 

Chồn nàng ngoài cửa thành được kính

Nơi chàng ngồi trưởng lão quan sang

Tự tay chế áo bán hàng

Khăn xoan giao đủ nhu cầu con buôn

Nàng mặc lấy sức lực oai phong

Cười tin ngày tới vì lòng nàng vui

Nói năng khôn khéo lựa lời

Tín trung lời dạy luôn môi miệng nàng

Nếp nhà vun quén sóc coi

Ăn bánh biếng nhác không hề xảy ra.

 

Con chổi dậy chúc nàng được phước

Người chồng yêu ngợi vợ hết lời

Nhiều nữ làm lụng tuyệt vời

Nhưng nàng vượt trổi không ai sánh bằng

 

Đẹp chóng tàn, duyên là giả dối

Còn đàn bà kính Chúa được ca

Phần riêng cho khách tài hoa

Để công việc hát ngợi ca cổng thành.

 

Nguyễn Phú (phỏng dịch) 11 và 12/3/2012