July 28, 2014      12:49

You are here

Thơ: Như Chim Bay Xa - Sơn Phong Phi Điểu


Sơn Phong Phi Điểu
60

3

0

0

 

Ta như chim bay ra từ cổ tích

Ngậm hạt lúa vàng gieo giống trần gian

Bay vút lên cao lượn kiếm thiên đàng

Bay cao mãi biệt thôn làng khô cháy

 

Lúa đã đơm bông ,ngàn hoa thức dậy

Mỏi sức bay về gẫy cánh tầng không

Hồn ngẩn ngơ theo mây nước chập chùng

Trong trần thế ai khùng , ai phỉ chí  ?

 

Bến lạ, bờ xa, đời không giản dị

Rác rưởi trên đường, tránh bước mà đi

Chữ bạch đầu nào ngại hiểm nguy

Chỉ thương sinh ký, tử quy khó bề

 

Vời trông cố quốc trong mê

Bâng khuâng mây trắng bay về nẻo xưa.

 

1h15 chiều tháng 6 ngày 05 năm 2006.