July 28, 2014      06:47

You are here

Thơ: Những chuyến tàu qua - Hoài Hương


Hoài Hương
95

4

0

0

 

Tàu Bắc Nam xuôi ngược

Không rời khỏi đường rầy

Ta và em xuôi ngược

Không ra khỏi tình nầy

 

Mây tưu đầu phương Bắc

Ta dọ dẫm phương Nam

Nghe lòng thêm khắc khoải

Mênh mông dặm tà dương.

Hoài Hương