July 26, 2014      15:23

You are here

Thơ: Nuối Tiếc - Đỗ Thị Minh Giang


Đỗ Thị Minh Giang
74

20

0

1

Sóng biển

đưa em

đời viễn xứ.

 

Ngậm ngùi

sương gió

kiếp ly hương.

 

Và trong

vạt nắng

chiều tư lự. 

 

Nghe thoáng

qua hồn

bao nhớ thương.