July 28, 2014      15:07

You are here

Thơ: Phận Gió - Thị Nội


Thị Nội
108

3

0

0

 

Gió lướt trên sông,

Nước chảy xuôi dòng,

Cho thuyền cập bến,

Xe duyên tình nồng.

 

Gió thôi gió thổi,

Gió cuốn mây trôi,

Lênh đênh muôn hướng,

Bềnh bồng nổi trôi.

 

Gió luồn gió lách,

Lời than tiếng trách,

Tiếng khóc tiếng cười,

Hợp tan ngăn cách.

 

Gió lay giọt mưa,

Cành lá đong đưa,

Ngậm ngùi luyến tiếc,

Cuộc tình xa xưa.

 

Gió đến gió đi,

Gieo khối tình si,

Một thời đắm đuối,

Một lần biệt ly.

 

Gió to gió nhỏ,

Phận đời đen đỏ,

Toan tính âu lo,

Chẳng qua phần số.

 

Gió thấp gió cao,

Cuộc đời lao đao,

Ba chìm bảy nổi,

Thoáng giấc chiêm bao.

 

Gió khắp mọi nơi,

Trong suốt cuộc đời,

Một lần vắng gió,

Giã từ rong chơi