July 28, 2014      15:07

You are here

Thơ: Ra Đi - Thị Nội


Thị Nội
126

3

0

0

 

Vấn vương rồi cũng ra đi,                        

Nhẹ nhàng khép nhẹ rèm mi dịu hiền       ,                      

Buông xuôi thả hết ưu phiền,                               

Cái tình đeo đuổi triền miên một thời        .                      

 

Vướng mang thân xác trên đời,

Cái ăn cái mặc đua đòi lợi danh,

Phù vân một thoáng mong manh,

Chẳng sao thoát được trời xanh an bài.

 

Còn chăng cái đức cái tài,

Còn chăng hương sắc trâm cài kiêu sang

Còn chăng danh lợi dọc ngang,

Chợt trong giây phút dã tràng hư không.

 

Trăm năm một phút phiêu bồng,

Cảnh đây tình đó viễn vông một thời,

Ra đi thanh thoát thảnh thơi,

Còn chăng nặng nợ đầy vơi cõi trần.