August 12, 2014      13:42

You are here

Thơ: Tình Hoa - Sơn Phong Phi Điểu


Sơn Phong Phi Điểu
78

13

0

1

    Em là đóa phong lan
    Sống vui giữa rừng hoang
    Cùng mây ngàn gió núi
    Nghe chim hót rộn rang
    Một ngày kia bất chợt
    Có một người đi ngang
    Đưa bàn tay ra đón
    Người bỗng thành tân lang
    Em bỏ xa rừng núi
    Xa gió nội mây ngàn
 
     Đi về xuôi bầu bạn
    Giai nhân kề tân lang
    Rồi một ngày nóng gắt
    Gío Lào thổi râm rang
    Hoa buồn không ai tưởng
    Nên hoa úa nhụy tàn
    Tháng ngày như rụng xuống
    Tình hoa bỗng vỡ tan .
    
        Sơn Phong Phi Điểu
          Ngày 4 tháng 8 năm 2014