July 28, 2014      10:01

You are here

Thơ: Tự Thán - La Vĩnh Thái


La Vĩnh Thái
101

3

0

0

 

Kinh Phật và thơ độ nửa bồ,

Đường về Tây Trúc biết lơ mơ.

Thơ khua nghe giống Sư tập mõ,

Niệm Phật ơ hờ chữ Nam Mô.

 

Phận dốt công danh; - chê múa rối,

Nghiệp nhà phú quý; - chút bụi tro.

Vợ thương cho đủ ngày hai bữa,

Con thảo may còn chỗ trú thân.

 

Portland, 11/05/07, 26 tháng 9 Đinh Hợi.