July 28, 2014      17:04

You are here

Thơ: Tự Thán - Từ Đức Tài


Từ Đức Tài
112

1

0

0

 

Hơn nửa cuộc đời luống đảo điên!

Từ thời niên thiếu, tuổi hoa niên,

Bao nhiêu hoài bão đan thành mộng,

Mộng vỡ, đời tàn, thân ngả nghiêng.

Ngoảnh lại thấy đời quá héo hon,

Ơn cha nghĩa mẹ, hiếu chưa tròn.

Sáu năm giáo học đầy tình nghĩa,

Tuổi lính vẫn còn, nợ nước non.

Canh cánh bên lòng bao vấn vương,

Mười năm khói lửa xa quê hương.

Bảy năm biệt xứ tù lao dịch,

Đến cuối cuộc đời còn viễn phương!

Portland tháng 8 năm 2012