July 28, 2014      12:12

You are here

Thơ: Tháng tám qua làng hành quân cũ - Phan Anh Dũng


Phan Anh Dũng
134

3

0

0

 

Hôm nay trở lại đường xưa

Cũng trời tháng tám, cũng mưa lầy đường

Cũng tràm thoang thoảng mùi hương

Cũng ta gã lính phong sương thuở nào

 

Khác chăng:

tan tác chiến bào

Súng gươm gãy nát ngày đao binh tàn

Khác chăng:

ta lính tan hàng

Lê chân  phát vãng ngang làng quê em

 

Dòng sông con nước trôi êm

Mưa rơi vỡ bóng nát tim người tù

Gió đùa dạt ngọn mù u

Con chim lẻ bạn u sầu trốn mưa

 

Hôm nay trở lại đường xưa

Vẫn con đường cũ lầy mưa năm nào

 

Vẫn em tấm áo bạc màu

Khác chăng:

mắt ngọc đọng sầu tháng năm

 

Khác chăng:

nước mắt doanh tròng

Khóc ta còn có biết không ngày về?

 

Mưa đầm đìa, mưa lê thê

Nhìn nhau thôi cũng vỗ về thương đau

Buồn em tím một trời ngâu

Ta đau bật máu nỗi sầu bại binh!