July 28, 2014      17:12

You are here

Thơ: Thăm Anh -Từ Đức Tài


Từ Đức Tài
121

14

0

0

 

(thăm nuôi)

Chuẩn bị thăm nuôi mấy tháng trường,

Thăm tù “cải tạo” kiếp ly hương.

Vượt ngàn cây số, vô cùng khổ,

Chỉ gặp nửa giờ, quá thảm thương!

 

Em đến trại giam bóng xế chiều,

Trời chiều man mát cảnh đìu hiu.

Các anh “cải tạo” người khô đét,

Lếch thếch thân tàn, dáng khẳng khiu.

 

Bốn mắt nhìn nhau quá nghẹn ngào,

Gặp nhau xúc động, lệ tuôn trào.

Thăm nuôi không được tự do…nói,

Dù chỉ một lời thương nhớ nhau.

 

Cái cảnh thăm nuôi thật phũ phàng!

Vợ con ngồi đó, phải lìa tan.

Đường trường vất vả, ngồi chưa nóng,

Thờ thẫn đứng lên, tiễn biệt chàng.

 

(Trại tù A 30 Tuy Hòa, Phú Yên)

Portland, OR tháng 6 năm 2012