July 28, 2014      10:05

You are here

Thơ: Thưởng Xuân - La Vĩnh Thái


La Vĩnh Thái
95

2

0

0
 

Tôi đi tìm dấu Hoa Đào,

Vào trong cành cội cố tìm dáng xưa,

Ô kìa nụ ngọc vẫn còn,

Mà sao Hoa Mới đã rời vết xưa.

 

Vẫn là e ấp dáng ngà,

ợt mà hương sắc, hơn xuân qua nhiều,

Nhìn lên lộc biếc đầu cành,

Thử đưa tay với cao xa hơn nhiều.

 

Bến xuân vẫn chảy êm đềm,

Tìm dòng năm trước, đã ra biển rồi!

ớc trong ai chắc cả dòng?

Trời xanh tĩnh lặng có khi vẩn màu.

 

Năm nay xuân sắc nõn nà,

Xuân năm qua hết, xuân này lên ngôi,

Rộn ràng cái tiết xuân – quang,

Thu đông tê tái, xuân dung lại tàn,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngàn năm trước núi ngàn xanh,

Ngàn sau núi lở, sông thành nương dâu,

Chúa Phúc Chu dựng Nguyễn Triều,

Cỏ tranh ngun ngút, lăng mồ hoàng vu.

 

Bồng Nga bách thắng Tướng Quân,

Gặp người phản chủ, Chiêm Thành điêu linh,

Chén trà xuân ngẫm xưa nay,

Sá gì nhân thế mà vui với buồn.

 

Năm sau xuân sẽ trở về,

Làm sao thấy được cảnh xuân năm này,

Thưởng xuân thấy cuộc đổi dời…

Ngoài trời sực nức xuân phong,

Bao nhiêu hương lạ quyện trong gió ngàn.