July 28, 2014      16:09

You are here

Thơ: Thất Ngôn Tứ Tuyệt -Từ Đức Tài


Từ Đức Tài
64

31

0

0

Những bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt -Từ Đức Tài

 

Tiễn Anh

Phố vắng đêm buồn phút biệt ly,

Vầng trăng soi bóng bước anh đi.

Anh đi trả nợ hồn sông núi,

Đôi mắt nhung buồn lệ rướm mi.

 

Phan Thiết

2 tháng 3 năm 1966

 

Hồ Lạc Thiện

Lạc Thiện còn đâu những buổi chiều,

Nắng vàng nhẹ rắc nước hồ reo.

Bóng chim tăm cá nào đâu thấy,

Sóng nước lăn tăn gió giỡn bèo.

 

Nhân chuyến hành quân ngang qua

Hồ Lạc Thiên (Ban Mê Thuột) năm 1967