July 28, 2014      11:38

You are here

Thơ: Tiểu Bang OREGON - Nguyễn Văn Phú


Nguyễn Phú
88

2

0

0

Tiểu Bang OREGON Thành Phố Hoa Hồng - Nguyễn Văn Phú

                          ***

Bang này bang của ngàn thông

Portland thành phố Hoa Hồng cũng đây

Muôn muôn triệu bàn tay ta nắm

Quyết dựng xây tổ ấm yên bình

Trên đầu ta Đấng Cả ta tin

Trần gian vui sống trong tình anh em

Phải trật tự người trên kẻ dưới

Kh ông có ai tôi mọi một ai

Bước chân thu ngắn đường dài

Bước chân mạnh tiến ngày mai ta về.

Nguyễn Phú

Tháng 5/2010