July 28, 2014      15:09

You are here

Thơ: Tiễn lá thu bay - Thị Nội


Thị Nội
118

5

0

0

 

Mấy thu cách biệt ngàn trùng,

Trời giăng mây xám, lạnh lùng gió ru,

Cây nghiêng ngả giữa trời thu,

Cành buông lá rũ, mịt mù khói sương.

 

Lá bay khắp chốn muôn phương,

Sắt se ray rứt đoạn trường lìa xa,

Còn đâu tình nghĩa thiết tha,

Còn đâu rực rỡ mặn mà sắt son.

 

Tình bao tha thiết mỏi mòn,

Lá thêm sầu úa lá còn tả tơi,

Sao vơi nặng giọt mưa rơi,

Cho hồn nhẹ cuốn cuối trời thênh thang.

 

Đành thôi lá thắm úa vàng,

Đành thôi một kiếp dã tràng mong manh.

Sang thu lá vội lìa cành,

Cây trơ cằn cỗi sao đành rời xa.

 

Mấy thu tình vẫn thiết tha,

Trách chi định mệnh xót xa duyên phần,

Trách chi gió cuốn mây ngàn,

Tiễn đưa xác lá mưa than dặm trường.

 

Sao vơi bớt nỗi sầu thương,

Cho thôi nuối tiếc đoạn đường dở dang.

Mỗi thu đưa tiễn lá vàng,

Bóng xưa thấp thoáng, ngỡ ngàng hoang mang .